Soutěžní pravidla

Tipovací soutěž na těchto stránkách je určena všem fanouškům biatlonu, kteří mají zájem porovnat své znalosti a mají soutěžního ducha. Účast v soutěži je zdarma, vyžaduje pouze registraci v příslušném formuláři na tomto webu a dodržování základních pravidel, která jsou popsána na této stránce a v jednotlivých sekcích.

Seznam pravidel

 1. Právo soutěžit má každý, kdo se řádně registruje a dodržuje ostatní pravidla soutěže
 2. Podmínkou účasti v soutěži je registrace na platnou existující e-mailovou adresu. Účty vedené na neplatné adresy mohou být kdykoliv bez vyzvání smazány.
 3. Soutěž probíhá po celou zimní biatlonovou sezónu. Začíná obvykle poslední týden v listopadu a končí na konci března
 4. Lze se účastnit dvou soutěží - tipovací a týmové
 5. Každý soutěžící se může účastnit soutěže pouze jednou, pod jedním uživatelským jménem
 6. K tipovací soutěži se lze připojit kdykoli a probíhá v rámci jednotlivých závodů i v rámci celé sezóny
 7. Přesně stanovený postup přidělování bodů se lze dočíst v BODOVACÍM SYSTÉMU
 8. Soutěže týmů se mohou účastnit pouze soutěžící, kteří se registrují a sestaví své týmy do uzávěrky před prvním individuálním závodem
 9. K účasti v soutěži je povinné libovolné unikátní uživatelské jméno a heslo, plus položky označené hvězdičkou u registrace, ostatní položky jsou nepovinné
 10. Každý soutěžící si při registraci volí tzv. domácí lokalitu, což je jedno ze závodišť světového poháru, ve kterém se všechny získané základní body daného soutěžícího zvýhodňují dle nastaveného systému bonusů
 11. Tipování konkrétních závodů začíná 7 dní před zahájením závodu a končí v okamžiku jeho zahájení (u MS / OH je tato lhůta 14 dní)
 12. Tipy lze libovolně upravovat v době, kdy je otevřen závod pro tipování, tedy do jeho začátku
 13. Jako začátek závodu je považován čas uvedený na oficiálním webu IBU, nikoliv reálný start závodu
 14. V týmové soutěži lze týmy libovolně sestavovat dle určených pravidel do uzávěrky pro přihlášky do soutěže
 15. Výsledky každého soutěžního kola jsou vkládány automaticky prostřednictvím webové služby bezprostředně po jejich vydání. Webovou službu provozuje IBU a tento web nemůže její funkčnost nijak ovlivnit ani za výsledky nenese žádnou zodpovědnost
 16. Všechna výsledná skóre jsou počítána automaticky. Pokud existuje podezření na nesrovnalosti ve výpočtech, kontaktujte správce webu
 17. Účastí v soutěži nevzniká nárok na žádnou odměnu. Každou sezónu je však snaha zajistit nejlépe tipujícím nějaké věcné dary. O těchto možnostech jste informování na úvodní stránce webu, případně v sekci sponzoring.
 18. Je zakázáno se jakkoli pokoušet ovlivňovat výsledky nebo manipulovat se systémem jinak než určenými ovládacími prvky
 19. Je zakázáno zadávat údaje, které záměrně odporují očekávaným údajům (např. zadávat nečíselné hodnoty do boxu pro pořadí nebo vyplňovat neplatnou e-mailovou adresu atd.)
 20. Porušení pravidel je zaznamenáváno a je důvodem k vyloučení uživatele ze soutěží na tomto webu a smazání profilu
 21. Administrátoři soutěže jsou označeni ve výsledkové listině hvězdičkou a mají stejná práva jako všichni ostatní, plus spravovat listinu závodníků
 22. Role administrátora je přidělena důvěryhodným uživatelům správcem serveru na požádání a po vzájemné dohodě
 23. Podrobnější pravidla k jednotlivým sekcím lze nalézt v popisu přímo v těchto sekcích. Soutěžící jsou povinni je respektovat
 24. Pro jakékoli bližší informace, dotazy, náměty, připomínky, návrhy a žádosti pište primárně na diskusní fórum. Nenajdete-li odpověď tam, můžete se obrátit na autora webu e-mailem na adresu správce uvedenou v zápatí webu
 25. Autor webu nenese žádnou odpovědnost za výsledky poskytované ze strany IBU
 26. Autor webu si vyhrazuje právo změnit kdykoliv tyto podmínky nebo jakoukoli součást webu. O všech změnách jsou uživatelé informování na diskusním fóru
 27. Účast v soutěži je zcela dobrovolná a nevzniká soutěžícím žádný právní nárok na jakékoli odměny

Registrací do soutěže automaticky soutěžící přijímá tato pravidla a zavazuje se je respektovat v rámci fair play. V případě porušení pravidel jsou administrátoři oprávněni vyloučit soutěžícího ze soutěže. Změna pravidel soutěže nebo možností systému vyhrazena. O aktuálních změnách se lze dočíst na úvodní stránce webu.

Jména a fotografie závodníků byly převzaty z oficiálního webu Mezinárodního svazu biatlonu (IBU). Na všechny kódy a ostatní materiál použitý na webu se vztahují autorská práva správce dle platných zákonů ČR.